Müügitingimused

Üldine

1. Müügitingimused kehtivad That’s It veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Thats It OÜ (edaspidi ka That’s It) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Thats It OÜ registrikood on 12622706.
2. That’s It veebipood on käesolevate tingimuste tähenduses nii www.thatsit.ee keskkonnas asuv veebipood kui ka Thats It’i Facebooki leht.
3. That’s It’ www.thatsit.ee keskkonnas asuv veebipoe ja Thats It’i Facebooki lehe vahendusel tehtavate tehingute suhtes kehtivad ühesed müügitingimused, välja arvatud kui käesolevates müügitingimustes on teisiti sätestatud.
4. Thats It jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

 

Hinnainfo

1. Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2. Thats It OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

 

Müügilepingu jõustumine

1. Kauba müügilepinguga kohustub That’s It andma Tarbijale üle olemasoleva kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Thats It OÜ pangakontole.

That’s It Facebooki lehelt tellimise erisused

1. Tellimus loetakse esitatuks That’s It Facebooki lehel tootepostituse alla kommenteerimisega, kui ostja avaldab kommentaaris soovi toote ostmiseks.
2. Müügileping loetakse sõlmituks, kui That’s It kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.
3. That’s It Facebooki lehe kaudu esitatud tellimustele kohaldub käesolevates müügitingimustes sätestatud taganemise kord.

Kohaletoimetamine

1. Pärast müügilepingu jõustumist jõuab kaup tarbijani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
2. That’s It ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida That’s It ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

Pretensioonide esitamise kord

1. Veebipood That’s It vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe That’s It poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise. Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.
4. Kuni 6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.
5. Vastavalt võlaõigusseaduse § 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt:

  • esmajärjekorras asja parandamist;
  • asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid;
  • oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

6. That’s It ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@thatsit.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10. Tarbijal on õigus nõuda That’s It’lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood That’s It ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.
11. Tagastatud toode peab olema puhastatud vastavalt hooldusjuhistele.

Toote tagastamine või ümbervahetamine

1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
2. Kui Tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest.
3. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Täidetud tagastus/taganemis avaldus saata koos tagastatud toodetega Müüjale. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-postiaadressile kinnituse. Taganemisavalduse võib koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks tüüpvormi, mille leiate internetiaadressilt https://thatsit.ee/dokumendid/tuupvorm.pdf..
4. Postita tagastatav toode Omniva (Peetri Selver), SmartPosti (Peetri Selver) või DPD (Peetri Selver) pakiautomaati
Telefoni number: +37256983223.
Saaja: Thats It OÜ

5. Tagastuse puhul tuleb Tarbijal tagasi saadetava paki postikulu tasuda otse pakiautomaati.
6. Rahatagastuse korral tehakse tagastus samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 14 päeva jooksul alates tagastusavalduse esitamisest.
7. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-posti aadressile kinnituse.

 

Isikuandmete töötlemine

1. Tarbija annab That’s It veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2. That’s It’il on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku That’s It veebilehel.
5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka That’s It veebipoel ligipääs.
6. Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Kasutajatel tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile thatsitou@gmail.com

Fotode autoriõigused

1. Kõik That’s It veebilehel ja Facebooki lehel olevad fotod on Thats It OÜ omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole

1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.
2. Kui Tarbija on Veebipoele kirjaliku kaebuse esitanud, kuid pole 15 päeva jooksul vastust saanud, võib Tarbija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
3. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et/)
4. Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti kontaktandmed on järgmised: Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/

Müügitingimused saate PDF-kujul alla laadida SIIT.